Fore

Fore on palvelukokonaisuus infrahankkeiden elinkaaren aikaisten kustannusten hallintaan. Foren testatut laskentamenetelmät ja ylläpidetyt hinnastot takaavat, että asiakas saa päätöksentekonsa tueksi luotettavaa ja ajantasaista informaatiota.


Rapal Oy

Rapal Oy on rakennetun ympäristön taloudenhallinnan asiantuntija. Tuotamme luotettavan ja ajantasaisen tiedon infran ja toimitilojen omistajille, rakentajille ja käyttäjille taloudellisesti kestävien ja ympäristön kannalta vastuullisten päätösten tueksi.

www