Harjalämmönsiirrin

Harjalämmönsiirrin on suomalainen keksintö ja täysin Suomessa valmistettu lämmönsiirrintyyppi kaikenlaiseen neste-kaasu -lämmönsiirtoon.

Harjalämmönsiirtimen tehokkuus perustuu suureen harjasten aikaansaamaan lämmönsiirtopinta-alaan ja huokoiseen rakenteeseen, joka tekee harjasiirtimestä likaantumisen ja jäätymisen kestävän.

Harjalämmönsiirrintä käytetään mm. ilmanvaihdon jäähdytys-, lämmitys- ja lämmöntalteenoottopatterina sekä erikoissovelluksissa ahtaissakin tiloissa.


Oy Hydrocell Ltd

Päätoimintamme keskittyy tällä hetkellä innovatiivisen harjalämmönsiirtimen sovelluksiin. Lämmöntalteenottoratkaisumme mahdollistaa energian talteenoton kohteissa, joissa hukkalämpöä ei aikaisemmin ole voitu hyödyntää. Hydrocell pyrkii pohjoismaiden johtavaksi lämmönsiirtimien toimittajaksi innovatiivisilla tuotteillaan sekä jatkuvalla tutkimusyhteistyöllä yliopistojen ja liikemaailman kanssa.

www