Optimaze.net

Optimaze.net on palvelu toimitilajohtamisen sekä kiinteistöomaisuuden kokonaisvaltaiseen hallintaan. Toimitilan vuokralaiselle palvelu tuottaa tietoa tilankäytöstä ja -kustannuksista päätöksenteon tueksi ja mahdollistaa säästämisen tilankäyttöä tehostamalla. Kiinteistönomistajalle palvelu tarjoaa uudet toimintatavat vuokraustoiminnan tehostamiseen ja kiinteistöomaisuuden hallintaan.


Rapal Oy

Rapal Oy on rakennetun ympäristön taloudenhallinnan asiantuntija. Tuotamme luotettavan ja ajantasaisen tiedon infran ja toimitilojen omistajille, rakentajille ja käyttäjille taloudellisesti kestävien ja ympäristön kannalta vastuullisten päätösten tueksi.

www