Psykoterapiakeskus Vastaamo -palvelu

Psykoterapiakeskus Vastaamon tarkoitus on parantaa mielenterveyden hoito- ja kuntoutuspalveluiden saatavuutta sekä tehdä hyvää mielenterveyttä edistävää ja mielenterveyden häiriöitä ehkäisevää työtä.

Tarjoamme psykoterapeuttien, psykologien, psykiatrien ja psykofyysisten fysioterapeuttien palveluita mielenterveys- ja käytöshäiriöiden ehkäisemiseen, hoitoon ja kuntoutukseen.


Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy

Psykoterapiakeskus Vastaamon tarkoitus on parantaa mielenterveyden hoito- ja kuntoutuspalveluiden saatavuutta sekä tehdä hyvää mielenterveyttä edistävää ja mielenterveyden häiriöitä ehkäisevää työtä.

www