Skillhive

Skillhive on helppokäyttöinen työkalu, jonka avulla yrityksen jokainen työntekijä voi löytää henkilöt, jotka osaavat jotakin asiaa ja pyytää heiltä apua. Auttaminen tapahtuu yhteisöllisesti: idean, ongelman tai projektin ympärille muodostuu asiantuntijaparvi, joka työstää asiaa yhdessä eteenpäin. Projektit ja työryhmät käynnistyvät nopeammin, ongelmanratkaisu nopeutuu ja asiantuntijat tekevät parempia päätöksiä yhteistyössä.


Intunex Oy

Intunex on suomalainen teknologiayritys, joka kehittää ja tarjoaa yrityksille uudenlaista toimintatapaa ja sitä tukevaa työkalua asiantuntijoiden väliseen yhteistyöhön ja osaamisen jakamiseen.

www