Palvelut

Sovatek-säätiö

Sovatek-säätiössä tarjoamme erilaisia valmentavia ja kuntouttavia palveluita. Näitä ovat erilaiset työvalmennuksen muodot, kuntouttava työtoiminta, päihde- ja riippuvuushoito/-kuntoutus sekä nuorille aikuisille suunnatut syrjäytymistä ehkäisevät palvelut.

Työvalmennusyksikkömme tarjoavat lisäksi monialaisia tuotannollisia palveluja ja yhteistyömahdollisuuksia yrityksille, yhteisöille ja järjestöille sekä yksityishenkilöille.

Yhteiskunnallinen Yritys

Jaa Somessa


Sovatek-säätiö

Sovatek-säätiö on julkisen ja kolmannen sektorin taustayhteisöjen perustama yhteistoimintaorganisaatio. Tarkoituksenamme on syrjäytymisen ehkäiseminen, yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa olevien auttaminen ja tukeminen sekä heidän tilanteensa parantaminen. Pyrimme ehkäisemään ja vähentämään päihde- ja muita riippuvuusongelmia, edistämään työtoimintaa vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistämiseksi, kuntouttamiseksi ja kouluttamiseksi.

Tutustu yritykseen