Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy

Yritys tuottaa ja julkaisee kahta ammattilehteä: Ympäristö ja Terveys-lehteä sekä Elintarvike ja Terveys-lehteä. Ympäristö ja Terveys on ainoa ympäristöterveysalaan keskittynyt ammattilehti, jonka sisältöä on myös ympäristönsuojelu. Elintarvike ja Terveys käsittelee ammattikeittiöitä, elintarviketeollisuutta, päivittäistavarakauppaa sekä elintarvikelainsäädäntöä ja sen valvontaa. Yhtiö toimittaa ja kustantaa myös alaan liittyviä oppaita ja kirjoja sekä järjestää koulutuksia.


Ympäristökustannus Oy

Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy on valtakunnallisesti toimiva ja Porissa sijaitseva yritys, joka julkaisee kahta ammattilehteä sekä opaskirjoja. Ympäristö ja Terveys-lehti on perustettu vuonna 1970 ja Elintarvike ja Terveys-lehti vuonna 1986, joten molemmilla lehdillä on jo pitkä historia. Yritys on myös aktiivinen koulutusten järjestäjä. Yritys edistää ympäristöterveyttä, ympäristönsuojelua, elintarvikehygieniaa, ruokaturvallisuutta ja vastuullisuutta.

www