Palvelut

Tapahtumaturvallisuuspalvelut

Alueelliset pelastus- ja terveydenhuollon viranomaiset päättävät vaadittavasta ensiapuvalmiuden vähimmäistasosta, jota tapahtumassa tulee noudattaa. Tapahtumaturvallisuuspalvelumme avustavat tapahtumanjärjestäjiä turvallisuusriskien kartoittamisessa, ensiapusuunnitelmien laatimisessa ja tapahtuman ensiapuvalmiuden rakentamisessa. Tapahtumien ensiapupalveluissamme toimivat aina päivittäistä ensihoitotyötä tekevät, korkeakoulutetut ensihoitajat, joilla on kokemusta tapahtumaturvallisuudesta.

Avainlippu

Jaa Somessa


Oy Finn Med Ab

Finn Med on kotimainen yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tarjoava yritys, joka erikoistuu asiakkaan luokse tuotaviin palveluihin. Asiakkaittemme terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävien palveluiden lisäksi Finn Med tuottaa huippulaadukkaita ensiapukoulutuspalveluita, sekä tapahtumaturvallisuuspalveluita. Kaikkia palveluitamme ohjaa tinkimätön arvoperusta, jonka kulmakivinä toimivat ydinarvomme TURVALLISUUS, LUOTTAMUS, LAATU ja VASTUULLISUUS.

Tutustu yritykseen