Rakennus- ja teollisuustuotteet

UPM BioVerno – vähäpäästöinen liikenteen polttoaine

UPM BioVerno on polttoainetta, jonka raaka-aineena käytetään selluntuotannon tähteenä saatavaa mäntyöljyä, joka on peräisin pääosin kotimaisista metsistä. UPM BioVerno -diesel ja -nafta on kehitetty Suomessa ja niitä tuotetaan UPM Lappeenrannan biojalostamolla. UPM:n biopolttoaineet vähentävät liikenteen kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.

Avainlippu

Jaa Somessa


UPM-Kymmene Oyj

UPM Biopolttoaineet tuottaa korkealaatuisia, kehittyneitä liikenteen biopolttoaineita. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM:n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM:n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä.

Tutustu yritykseen