Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta

Digia Finland Oy

Digia on suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa  alansa johtavia toimijoita palveluiden kehittämisessä, toiminnan ohjaamisessa ja tiedon hyödyntämisessä kotona ja kansainvälisesti.

Digia toimii yli 1000 osaajansa voimin Suomessa ja Ruotsissa. Konsernin emoyhtiö Digia Oyj on listattuna OMX Helsingissä (DIGIA).

Tutustu lisää