Minnesota-Hoito Oy

Minnesota-Hoidossa jo itse raitistunut päihderiippuvainen on paras apu päihdeongelman kanssa taistelevalle kokemuksineen. Koko henkilökuntamme onkin omakohtaisesti kokenut päihderiippuvuuden, ja he ovat näin ollen saaneet oman kokemuksensa kautta parhaat edellytykset päihderiippuvaisten hoitotyöhön.
Minnesota-Hoidon perusperiaatteet ovat:
Päihderiippuvuus on sairaus. Päihderiippuvaiset itse ja pitkään yhdessä päihderiippuvaisen kanssa eläneet henkilöt omaavat syvimmän tiedon sairaudesta.

Tutustu lisää