Sähkölaitteiden valmistus

Oy Hydrocell Ltd

Päätoimintamme keskittyy tällä hetkellä innovatiivisen harjalämmönsiirtimen sovelluksiin. Lämmöntalteenottoratkaisumme mahdollistaa energian talteenoton kohteissa, joissa hukkalämpöä ei aikaisemmin ole voitu hyödyntää. Hydrocell pyrkii pohjoismaiden johtavaksi lämmönsiirtimien toimittajaksi innovatiivisilla tuotteillaan sekä jatkuvalla tutkimusyhteistyöllä yliopistojen ja liikemaailman kanssa.

Tutustu lisää