Uuva Perintä

Palvelu so­pii yri­tyk­sel­le­si, kun saa­ta­vi­en pe­ri­mi­nen on tur­haut­ta­vaa ja vie koh­tuut­to­mas­ti ar­vo­kas­ta työ­aikaasi. Pal­ve­lu si­säl­tää kai­ken maksu­muis­tu­tuk­ses­ta ai­na pe­rin­nän kaut­ta kir­jan­pi­to­ra­por­toin­tiin as­ti.

Palvelussa asiak­kaa­si vel­ka yri­te­tään saa­da hoi­de­tuk­si so­pi­mal­la il­man, et­tä saa­ta­va ete­ni­si oi­keu­del­li­seen pe­rin­tään as­ti. Py­rim­me ai­na en­si­si­jai­ses­ti so­pi­maan asi­an va­paa­eh­toi­sen pe­rin­nän puit­teis­sa.


Uuva Oy

Suomalainen Uuva Oy on toiminut jo lähes 30 vuoden ajan. Olemme perustamisestamme lähtien tuottaneet yksilöllisiä laskun elinkaaren hallintapalveluita. Näihin kuuluvat mm. laskujen luonti ja niiden toimittaminen, maksuvalvonta, muistutuspalvelu sekä mahdollinen perintä. Kuuntelemalla asiakkaitamme haluamme edelleen kasvaa ja kehittyä suomalaisen talouselämän parhaaksi laskutus-, perintä-, rahoitus-, ja lakipalveluiden tarjoajaksi.

www