Palvelut

Luotsi-säätiö

Luotsi-säätiössä edistämme ja vahvistamme valmennuksen ja ohjauksen keinoin asiakkaiden osallisuutta, oppimista, työelämävalmiuksia ja työllistymistä arvoihimme perustuvia menetelmiä hyödyntäen. Asiakkaat saavat kokea merkityksellisiä kokemuksia ja oppivat ottamaan vastuuta elämäänsä koskevista asioista. Asiakkaille annetaan kykyjensä mukaisia vastuullisia rooleja työntekijänä, oppijana, vertaisena ja kuntoutujana palveluiden suunnittelussa, toteuttamisessa, kehittämisessä sekä arvioinnissa.

Yhteiskunnallinen yritys

Jaa Somessa


Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsi

Luotsi-säätiön eri yksiköissä tehdään tilaus ja alihankintatöitä sekä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kierrätystä. Tarjoamme palvelujamme ja työvoimaa yritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden käyttöön. Luotsi-säätiö tuottaa palveluita koko Hämeenlinnan seudulle. Säätiön palveluksessa on noin 40 ohjaus- ja toimihenkilöä. Kuudessa yksikössä on päivittäin yhteensä noin 250 henkilöä eri toimintojen piirissä.

Tutustu yritykseen