Palvelut

Palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen ja kotona asumista tukevat ateria- ja siivouspalvelut

Ikäihmisten ja vammaisten asumispalvelut. Vuokra-asunto toimiva-asunto asunnossa. Päivittäinen hoiva-, huolenpito-, ateria-, siivous, tuki- ja erityispalvelut henkilökohtaisen palvelutarpeen ja hoito-, kuntoutus ja palvelusuunnitelman mukaisesti.

Avainlippu

Jaa Somessa


Lappeenrannan palvelukeskussäätiö

Lappeenrannan palvelukeskussäätiö on vuonna 1970 perustettu voittoa tavoittelematon säätiö. Säätiö on vanhuspoliittinen vaikuttaja ja palveluntuottaja, joka ottaa kantaa ikääntyneiden hyvinvointiin vaikuttaviin yhteiskunnallisiin asioihin ja ilmiöihin sekä omalla toiminnallaan ja palveluillaan lisää hyvinvointia vahvistavia tekijöitä. Tavoitteena on vanhusten ja vammaisten kotona asumisen ja kuntoutumisen kokonaisvaltainen tukeminen.

Tutustu yritykseen