Palvelut

Suvanto Caren palvelut

Suvanto Care -palvelu tuottaa helpotusta niin kotonaan asuvalle ikäihmiselle itselleen kuin hoivan tuottajalle, julkiselle sektorille ja palvelun käyttäjän läheisille. Se on edistyksellinen ikäihmisten turvapalvelu, joka luo turvallisen ympäristön laadukkaalle kotihoidolle.

Palvelussa pääpaino on huomaamattomassa tilannekuvan havainnoinnissa, jossa asukkaan itse ei tarvitse puuttua käytön toimintaan. Tästä syystä Suvanto-palvelu on vaivaton ja miellyttävä käytössä.

Avainlippu

Jaa Somessa


Suvanto Care Oy

Suvanto Care on Rovaniemellä vuonna 2014 perustettu turvallisuusyritys. Vuosia kestänyt kehitystyö on pyrkinyt vastaamaan puutteeseen, joka ikääntyneiden hoivan alalla on koettu voimakkaasti – palveluratkaisuun, joka kattaa turvallisen ja täysipainoisen asumisen kotona ikäihmisille. Nykyteknologian avulla pystytään moneen, joten miksi sillä ei voisi vahvistaa myös ikäihmisten turvallisuutta kotona?

Tutustu yritykseen