Tutkimus- ja neuvontapalvelut

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys edistää vesiensuojelua Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöalueilla. Vesiensuojeluyhdistys neuvoo, tutkii ja ohjaa hyvän vesien ja ympäristön tilan saavuttamiseksi. Yhdistys kokoaa yhteen alueen vesienhoidon toimijat, ylläpitää alueellista vesistökunnostajien verkostoa ja toteuttaa erilaisia yleishyödyllisiä hankkeita.


Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys Ry

KVVY ry edistää vesiensuojelua Kokemäen- ja Karvianjoen vesistöalueilla. Neuvomme, tutkimme ja ohjaamme hyvän vesien ja ympäristön tilan saavuttamiseksi. Kokoamme yhteen alueen vesienhoidon toimijat, ylläpidämme vesistökunnostajien verkostoa ja toteutamme yleishyödyllisiä hankkeita. Yhdistys myös omistaa laboratorio-, tutkimus- ja asiantuntijapalveluja tarjoavan KVVY Tutkimus Oy:n. Tavoitteemme on säilynyt samana yli 50-vuotisen toimintahistorian ajan: tehdä työtä puhtaan ympäristön puolesta.

www