Tutkimus- ja neuvontapalvelut

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys neuvoo, tutkii ja ohjaa hyvän vesien ja ympäristön tilan saavuttamiseksi. Yhdistys kokoaa yhteen alueen vesienhoidon toimijat, ylläpitää alueellista vesistökunnostajien verkostoa ja toteuttaa erilaisia yleishyödyllisiä hankkeita. Oleellinen osa toimintaa ovat valistus-, tiedotus- ja koulutus- sekä kehittämistoiminta sekä neuvonta- ja tutkimushankkeet. Yhdistyksen ja sen toiminnan perusarvot ovat asiantuntevuus, luotettavuus ja puolueettomuus.


Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys Ry

KVVY muodostuu kahdesta organisaatiosta: KVVY Ry:sta ja KVVY Tutkimus Oy:stä. Yhdistys edistää vesiensuojelua Kokemäen- ja Karvianjoen vesistöalueilla tutkimalla, neuvomalla ja ohjaamalla ja se omistaa laboratorio-, tutkimus- ja asiantuntijapalveluja tarjoavan KVVY Tutkimus Oy:n. Meidät löytää kuudelta paikkakunnalta: Tampereelta, Porista, Raumalta, Vaasasta, Hämeenlinnasta ja Sastamalasta. Tavoitteemme on jo yli 50 vuoden ajan ollut: Tehdä työtä puhtaan ympäristön puolesta.

www