Univisit -palvelukokonaisuus


Hy+ Oy

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy on Helsingin yliopiston rahastojen omistama, jatkuvaan oppimiseen ja erilaisiin kehittämispalveluihin erikoistunut yhtiö. HY+ yhdistää ajankohtaisen tutkimustiedon ja pedagogisen osaamisen käytännön työelämän tarpeisiin, ja sen tavoitteena on tehdä merkityksellistä työtä yksilön, organisaatioiden ja koko yhteiskunnan hyväksi. HY+ toimii kotimaan lisäksi kansainvälisillä markkinoilla ja vie suomalaista oppimisosaamista maailmalle.

www