Kauneus ja hyvinvointi

Vivago Hyvinvointikello

Vivago CARE-kellon avulla käyttäjä voi itse kutsua apua. Kello hälyttää apua myös automaattisesti jos se havaitsee äkillisen muutoksen käyttäjän voinnissa ja käyttäjä ei pysty itse kutsumaan apua. Vivago-kello oppii tuntemaan käyttäjän normaalin vuorokausirytmin ja reagoi hyvinvoinnin muutoksiin. Ratkaisu lähettää hoitajille automaattisia hälytyksiä ja ilmoituksia asiakkaan hyvinvoinnin muutoksista. Kellon keräämän tiedon avulla voidaan panostaa ennakoivaan ja yksilölliseen hoitoon.

Avainlippu

Jaa Somessa


Vivago Oy

Vivago kehittää älykkäitä turva- ja hyvinvointiratkaisuja ennakoivaan hoitoon. Innovatiiviset ratkaisut kattavat koko hoivaketjun – kotihoidosta, palveluasumiseen sekä sairaaloihin ja kuntoutukseen. Vivago-ratkaisujen tuottama hyvinvointitieto ja automaattiset hälytykset lisäävät turvallisuuden tunnetta, tukevat jokapäiväistä hoitotyötä sekä mahdollistavat hoidon vaikuttavuuden seurannan. Reaaliaikaiset ilmoitukset kertovat muutoksista henkilön hyvinvoinnissa mahdollistaen yksilöllisen hoidon.

Tutustu yritykseen