Koulutus

Detok Tmi Maarit Vihiniemi

DeToK on toiminut Salossa ja sen lähikaupungeissa 5/2017 alkaen, tarjoten työnohjauspalveluja ammatilliseen kehittymiseen ja työhyvinvointivalmennusta. Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa taustateoriana on sosiaalinen konstruktionismi. Työnohjaus toteutuu dialogisena reflektiivisenä prosessina, jossa läsnä voimavara- ja ratkaisukeskeisyys. Työnohjauksissa käytän keskustelun tukena ottamiani luontokuvia tavoitteellisesti. Lähiluonto voimavaraksi korteilla on jo vuosien käyttökokemus taustalla.


Jaa Somessa