Työllistämistoiminta

Parik – säätiö

Parik on vuonna 2001 perustettu säätiö, jonka tarkoituksena on järjestää ja kehittää sosiaalisena palveluna tuotannollista ja sosiaalihuollollista työtoimintaa nuorille, pitkäaikaistyöttömille ja muille heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille. Säätiö järjestää ja kehittää työllistämis-, kuntoutus- ja muuta alaan liittyvää toimintaa.

Tavoitteena on lisätä asiakkaiden työ- ja toimintakykyä, itsenäistä työllistymisaktiivisuutta ja elämänhallintaa.

Tutustu lisää