Erotinhälyttimet

Teollisuuden ja liikenteen jäteöljy sekä suurkeittiöiden ja ravintoloiden jäterasva on pidettävä poissa viemäreistä ja pohjavesistä. Öljyn- ja rasvanerottimien hälyttimet ovat tärkeä, lakisääteinen osa ympäristöturvallisuutta. Erotinhälytin ilmaisee öljy-, rasva- tai lietetilan tyhjennystarpeen ja padotuksesta johtuvan pinnan nousun erottimessa.


Labkotec Oy

Labkotec Oy on mittauksiin ja valvontaan erikoistunut suomalainen teollisuusyritys. Tuotevalikoimassamme ovat johtavat mittausjärjestelmät kuntien ja teollisuuden vaativiin kohteisiin. Tuoteryhmiämme ovat mm. mittauskohteiden kaukovalvonta, räjähdysvaarallisten tilojen laitteet, pinnankorkeus- ja virtausmittausjärjestelmät, vesihuollon automaatiojärjestelmät, portti- ja puomiautomatiikka sekä tunnistintekniikka.

www