Jääntunnistus

Jääntunnistinjärjestelmiä käytetään tuulivoimaloissa, lentokentillä, sääasemilla ja merenkulun sovelluksissa. Tehokas jääntunnistus lisää käyttövarmuutta ja turvallisuutta jäätävissä olosuhteissa. LID-3300IP jääntunnistin valvoo jäätäviä sääolosuhteita ja raportoi jäätymistapahtumat. LID-varoitusvalojärjestelmän ansiosta alueella liikkuvat ihmiset ovat tietoisia jäätävistä olosuhteista ja pystyvät varautumaan vaarallisiin olosuhteisiin.


Labkotec Oy

Labkotec Oy on mittauksiin ja valvontaan erikoistunut suomalainen teollisuusyritys. Tuotevalikoimassamme ovat johtavat mittausjärjestelmät kuntien ja teollisuuden vaativiin kohteisiin. Tuoteryhmiämme ovat mm. mittauskohteiden kaukovalvonta, räjähdysvaarallisten tilojen laitteet, pinnankorkeus- ja virtausmittausjärjestelmät, vesihuollon automaatiojärjestelmät, portti- ja puomiautomatiikka sekä tunnistintekniikka.

www