Valokuvaus ja taide

Lähiluonto voimavaraksi kortit

Lähiluonto voimavaraksi kortit ovat valokuvakortit, näiden korttien avulla ammattihenkilöt ohjaus-, opetus-, sote- ja kasvatusalalla, sekä terapia työssä, voivat kasvattaa asiakkaidensa voimavaroja yksilö- ja ryhmätyöskentelyssä. Valokuvakortit auttavat sanoittamaan tilanteita oikein kohdistettujen kysymysten tukemana.
Lähiluonto voimavaraksi korttien valokuvien kuvaamisessa on huomioitu eettisyys ja ekologisuus. Kortit ovat suomalaisen työn tuote.

Avainlippu

Jaa Somessa


Detok Tmi Maarit Vihiniemi

DeToK on toiminut Salossa ja sen lähikaupungeissa 5/2017 alkaen, tarjoten työnohjauspalveluja ammatilliseen kehittymiseen ja työhyvinvointivalmennusta. Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa taustateoriana on sosiaalinen konstruktionismi. Työnohjaus toteutuu dialogisena reflektiivisenä prosessina, jossa läsnä voimavara- ja ratkaisukeskeisyys. Työnohjauksissa käytän keskustelun tukena ottamiani luontokuvia tavoitteellisesti. Lähiluonto voimavaraksi korteilla on jo vuosien käyttökokemus taustalla.

Tutustu yritykseen