Valokuvaus ja taide

Lähiluonto voimavaraksi kortit

Lähiluonto voimavaraksi kortit ovat valokuvakortit, näiden korttien avulla ammattihenkilöt ohjaus-, opetus-, sote- ja kasvatusalalla, sekä terapia työssä, voivat kasvattaa asiakkaidensa voimavaroja yksilö- ja ryhmätyöskentelyssä. Valokuvakortit auttavat sanoittamaan tilanteita oikein kohdistettujen kysymysten tukemana.
Lähiluonto voimavaraksi korttien valokuvien kuvaamisessa on huomioitu eettisyys ja ekologisuus. Kortit ovat suomalaisen työn tuote.

Avainlippu

Jaa Somessa


Detok Tmi Maarit Vihiniemi

DeToK on Salossa tarjonnut työnohjauspalveluja ja työhyvinvointivalmennusta kuuden vuoden ajan. Toteutan voimavarakeskeistä työnohjausta, jossa taustateoriana on sosiaalinen konstruktionismi. Työnohjaus toteutuu dialogisena reflektiivisenä prosessina. Työnohjauksissa käytän keskustelun tukena ottamiani luontokuvia tavoitteellisesti. Lähiluonto voimavaraksi kortit ovat tuote, jolla on jo vuosien käyttökokemus taustalla. DeToK:in palvelut tukevat työhyvinvointia ja ammatillista kehittymistä.

Tutustu yritykseen