Palvelut

Parik-säätiö sr

Säätiön tuotannollinen toiminta mahdollistaa kuntoutuspalvelujen tuottamisen. Esimerkkejä Parik-säätiön tuotannollisesta toiminnasta on kierrätysmyymälä Goodwill Kouvolan toiminta.

Yhteiskunnallinen Yritys

Jaa Somessa


Parik - säätiö

Parik on vuonna 2001 perustettu säätiö, jonka tarkoituksena on järjestää ja kehittää sosiaalisena palveluna tuotannollista ja sosiaalihuollollista työtoimintaa nuorille, pitkäaikaistyöttömille ja muille heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille. Säätiö järjestää ja kehittää työllistämis-, kuntoutus- ja muuta alaan liittyvää toimintaa. Tavoitteena on lisätä asiakkaiden työ- ja toimintakykyä, itsenäistä työllistymisaktiivisuutta ja elämänhallintaa.

Tutustu yritykseen